Traster

Durant els darrers anys el mercat immobiliari ha protagonitzat una pujada de preus en el lloguer d'habitatges sense precedents, que té poc a veure amb la capacitat adquisitiva i el salari del ciutadà mitjà al nostre país, tenint com a conseqüència que els joves espanyols tinguin cada vegada pisos més petits, o es vegin obligats a compartir pisos entre diversos.

D'altra banda, vivim en una societat de consum on solem adquirir tota mena d'objectes i estris no sempre fem servir en el nostre dia a dia, i durant la nostra vida recopilem tota una sèrie d'objectes que tenen per a nosaltres un component sentimental i emocional de gran valor, sense que per això en tinguin un ús determinat.

Derivat d'aquestes dues qüestions ens trobem amb un problema evident que tenalla la majoria de joves i no tan joves d'aquest país i és el poc espai de què disposen per poder guardar tot aquest seguit d'objectes a l'habitatge particular sense que aquest quedi absolutament abarrotada fins al punt de ser poc funcional o realment molesta la vida.

  El traster és una estança destinada a guardar i emmagatzemar tota mena d'objectes i trastos, per això rep el seu nom, que solíem trobar fa anys a tots els habitatges familiars. No obstant això i com dèiem anteriorment, cada vegada és més habitual que la població es vegi obligada a viure en pisos d'una o dues habitacions, de manera que aquesta estada desapareix per donar pas a altres de més essencials quant a funcionalitat.

  D'altra banda, hi ha empreses que es dediquen a construir complexos de trasters individuals ubicats un al costat de l'altre i que es lloguen per poder disposar d'una estada extra on emmagatzemar tota mena de trastos i objectes sense haver de llogar un habitatge més gran o de més habitacions.

  El traster és realment útil en altres situacions, com són la mudança a habitatges més petits en què ja no hi caben tants objectes, evitant que ens n'hem de desprendre sense haver de realitzar un desemborsament important.

  Ja sigui de forma temporal o no, disposar d'un traster extra per poder emmagatzemar tots aquests records, objectes personals i altres que ja no caben a casa nostra o per als que no trobem lloc en un moment determinant, podent acudir-hi en qualsevol moment i conservant-los de manera adequada sense que s'amunteguin acumulant pols a qualsevol racó.

  Finalment, el traster garanteix també un component de seguretat quant a l'emmagatzematge d'objectes, ja que aquests objectes estaran guardats en una estada a part del nostre habitatge, custodiats en habitacles en eixam que habitualment gaudeixen d'una seguretat privada que en garanteix la protecció.

  Els comentaris estan tancats.